Přihláška

OBCHODNÍ PODMÍNKY

  • Organizace rozvrhu a plánování výuky se řídí informačním systémem Mycat. Prosíme studenty, aby zkontrolovali své kontaktní údaje v Mycatu a využívali systému Mycat pro případné omlouvání z výuky.

  • Jazyková škola si vyhrazuje právo na změnu lektora.

  • Student je povinen hradit kurzovné vždy předem a dodržovat splatnost fakturace.

  • Po vypršení splatnosti faktury nebo pokud má student 2 a více nezaplacených hodin, má jazyková škola právo přerušit výuku až do úhrady dlužné částky.

  • Jazyková škola nezodpovídá za zrušení výuky z důvodů technických závad nezaviněných jazykovou školou (např. výpadky elektrického proudu, apod.).

  • Odhlášení z výuky je nutné provést formou emailu na info@sbarou.cz, a to nejpozději do data splatnosti fakturace na navazující výuku.

Výuka ve skupinovém kurzu a privátním minikurzu

  • Student nemá nárok na náhradu výuky ani vrácení školného, pokud se výuky nezúčastnil.

  • Pokud student v průběhu kurzu ukončí docházku, nemá nárok na náhradu.

Individuální výuka

  • Student má právo na bezplatné odvolání výuky, a to nejpozději 24 hodin předem. Prosíme studenty, aby k rušení výuky využívali informačního systému Mycat. V případě pozdní omluvy výuka propadá bez nároku na náhradu.