Aktuální volná místa ve výuce (září 2022)

V případě zájmu je možné přidat chybějící skupinky.