Práva a povinnosti studentů

Výuka ve skupinovém kurzu

 1. Student je povinen uhradit kurzovné hotově nebo převodem na účet v řádné době splatnosti.
 2. Student nemá nárok na náhradu výuky ani vrácení školného, pokud se výuky nezúčastnil.
 3. Pokud student v průběhu kurzu ukončí docházku, nemá nárok na náhradu.

Výuka v privátním minikurzu

 1. Student je povinen hradit kurzovné předem a dodržovat splatnost faktur.
 2. Po vypršení splatnosti faktury, nebo pokud má student 2 a více nezaplacených hodin, má jazyková škola právo vyloučit studenta z výuky až do úhrady dlužné částky.
 3. Student nemá nárok na náhradu výuky ani vrácení školného, pokud se výuky nezúčastnil.

Individuální výuka

 1. Student je povinen platit kurzovné předem a dodržovat splatnost faktur.
 2. Po vypršení splatnosti faktury, nebo pokud má student 2 a více nezaplacených hodin, má jazyková škola právo přerušit výuku až do úhrady dlužné částky.
 3. V případě, že se student nemůže zúčastnit výuky, je povinen se z hodiny omluvit nejpozději 24 hodin před začátkem výuky. V opačném případě hodina propadá, student nemá nárok na náhradu a je povinen uhradit cenu lekce v plné výši.

Obecná pravidla

 1. Jazyková škola se vyhrazuje právo na změnu lektora.
 2. Jazyková škola nezodpovídá za zrušení výuky z důvodů technických závad nezaviněných jazykovou školou (např. výpadky elektrického proudu, . . .)